Aanmelden voor inzaaien van drachtplantenveldjes 2014

Aan de hand van alle positieve reacties op de "bij-vrendelijke bufferstroken" willen we dit initiatief ook in 2014 voortzetten. We bieden daarom agrariërs weer de mogelijkheid om een bloemenmengsel voor bijen in te zaaien langs de akkers. Dit is een mengsel o.a. bestaande uit boekweit, incarnaatklaver, goudsbloem, phacelia, komkommerkruid, cosmea en kleine zonnebloem.

Wilt u dit jaar een bloeiende rand voor bijen inzaaien?

 • Meldt u zich dan zo snel mogelijk bij b.luske@louisbolk.nl
 • Laat ons weten hoeveel u wilt inzaaien (in vierkante meter) en langs welke gewassen
 • Het zaaizaad krijgt u van het Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING en wordt collectief besteld. De uiterlijke besteldatum is 28 februari
 • Kent u nog andere agrariërs die enthousiast zijn geworden en mee willen doen? Laat ze dan contact opnemen met b.luske@louisbolk

Voor 2014 heeft Waterschap Rivierenland de akkerrandenregeling opengesteld en versoepeld, zodat we bufferstroken langs watergangen kunnen inzaaien met een bloemenmengsel dat voor bijen aantrekkelijk is.

Wilt u dit jaar meedoen met de bufferstrokenregeling?

 • Het aanmelden voor de akkerrandenregeling bij Waterschap Rivierenland moet vóór 15 januari geschieden via het aanmeldformulier dat hier te vinden is.

Wat houdt het meedoen aan BIJenBESTUIVING in?

 • U draagt zelf zorg voor de aanleg en beheer van de bloeiende rand
 • U neemt contact op met imkers uit de omgeving (bijvoorbeeld via de lokale imkersvereniging of via ons netwerk), zodat de bijen ook echt profiteren van de bloemrijke randen
 • Het mooiste zou zijn dat de randen ook in de buurt van gewassen liggen die bestoven moeten worden, zodat populaties bestuivende insecten zich ontwikkelen in de buurt van de gewassen die dat nodig hebben
 • Gewasbescherming: wilt u experimenteren met minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen? Graag, want ook daar zullen de bijen en imkers baat bij hebben
 • Aan het einde van het veldseizoen sturen we u een vragenlijst om uw ervaringen in beeld te brengen
 • De ingezaaide randen worden gebruikt voor veldmonitoring. Hiermee kunnen we de effecten in beeld brengen en zien of de randen bijdragen aan een betere bijenstand

Om te zorgen voor meer kennis opbouw en overdracht over bijen in het agrarisch landschap organiseren we activiteiten. U bent vrij om deel te nemen aan veldexcursies en een najaarsbijeenkomst gericht op de vraag: hoe ziet een bij-vriendelijk agrarisch landschap eruit?

 

Datum: 
donderdag, november 28, 2013