Afsluitende bijeenkomst BIJenBESTUIVING

Afsluitende bijeenkomst praktijknetwerk BIJenBESTUIVING

Naast de honingbij zijn er ook vele soorten solitaire bijen en hommels die belangrijk zijn voor de bestuiving van onze gewassen. Daarnaast zijn er tal van nuttige insecten die helpen bij de beheersing van plagen. In de glastuinbouw worden deze nuttige insecten actief gekweekt en uitgezet als onderdeel van de bedrijfsvoering. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat er ook in de open teelten met bloeiende akkerranden wordt gewerkt om bijen, sluipwespen en zweefvliegen te stimuleren.

Deze bijeenkomst zijn we te gast bij Koppert Biological Systems. We gaan het hebben over bestuiving. Wat hebben bijen nodig, hoe kun je ze behouden, stimuleren of zelfs kweken ten behoeve van de teelt en de biodiversiteit? Deze vragen zullen aan bod komen tijdens deze bijeenkomst.

Wanneer:        Maandag 30 maart 2015 13:00 - 16:30 uur

Locatie:          Koppert, Veilingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs

Programma:

13:00      Inloop met koffie en thee

13:30      Welkom en inleiding over nuttige insecten in de open en gesloten teelt  –  Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut

13:45      Bestuivers in dienst van het bedrijfsleven: hommels en bestuiving- Remco Huvermann, Koppert

14:25     Pauze met mogelijkheid tot bekijken van demo-opstellingen van Koppert

14:55     Van bloei in het landschap tot stuifmeel onder de loep: resultaten van praktijknetwerk BIJenBESTUIVING– Boki Luske, LBI

15:25     Ondersteunende maatregelen voor wilde bijen - David Kleijn, Alterra

15:55     Hoe verder met het netwerk?

16:10     Afsluiting met drankje

We verheugen ons op een leerzame bijeenkomst met veel uitwisseling! Bent u van plan te komen? Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meld u zich aan bij Boki Luske.

Datum: 
maandag, maart 30, 2015