Bestuiving door solitaire bijen

Bestuiving door solitaire bijen
Honingbijen en hommels worden sinds lange tijd gebruikt voor de bestuiving van allerlei fruitsoorten. De vraag bestaat nog in hoeverre solitaire bijen de bestuiving tot stand brengen.
Aangezien solitaire bijen bij lagere temperaturen vliegen, meer bloemen per minuut bezoeken en effectief contact maken met meeldraden en stampers, is dit een veelbelovende denkrichting.

In het kader hiervan is op het bedrijf Schrijnwerkers in 2013 de bestuiving van blauwe bessen door Rosse metselbijen gemeten.

geopend nestblok met pojes van Rosse metselbijen