Bijeenkomst over wilde bijen op het landbouwbedrijf

Veel aandacht gaat uit naar het belang van de honingbij. Maar ook solitaire bijen zijn belangrijk voor de bestuiving. Tijdens deze bijeenkomst op het biologische bedrijf De Terp in Erichem, werd besproken hoe we de wilde bijen het beste kunnen ondersteunen op het boerenbedrijf. Daarnaast werd ook de diversiteit van deze fascinerende groep insecten gepresenteerd.

Wilde bijen leven solitair, hebben een klein vliegbereik en een korte vliegperiode, sommige soorten al vroeg in het voorjaar. Ze bouwen geen raat, maar leggen eitjes in de bodem of in holletjes van bijvoorbeeld dood hout.

Om iets te doen voor wilde bijen is een meerjarige aanpak nodig. Een goed microklimaat creƫren met voldoende beschutting, nestgelegenheid en voedsel. Landschapselementen, zoals bomen en struiken zijn belangrijk, omdat die al vroeg in het voorjaar stuifmeel produceren en beschutting geven.

Roeland Segers (www.debijen.nl) ging in op de biologie en het kweken van de Rosse en de Gehoornde metselbij. Deze soorten zijn effectieve bestuivers omdat ze het stuifmeel op de buik meedragen in plaats van korfjes aan poten zoals honingbijen dat doen. Ook vliegen ze met mindere weersomstandigheden. Deze inheemse solitaire bijensoorten worden daarom ook commercieel ingezet voor de bestuiving. Fruittelers zijn zo minder afhankelijk van honingbijen of hommels.

Aan het einde van de avond ontvingen de aanwezigen een inkijk-bijenhotel, waarmee zij de activiteiten van de metselbijen dit seizoen kunnen observeren en monitoren met behulp van de bijenmonitor.

Datum: 
maandag, mei 12, 2014