Deelnemers

Deelnemers
Het Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING bestaat uit een kerngroep van actieve deelnemers en een grote, diverse kring met belangstellenden die bestaat uit professionele en hobby-imkers, natuur- en landschapsbeheerders, akkerbouwers, fruittelers, veehouders, zaadtelers, teeltadviseurs en leden of bestuurders van agrarische natuurverenigingen. 

De actieve deelnemers doen praktijkervaring op met het testen van maatregelen voor een bijvriendelijk platteland. Inhoudelijke ondersteuning, procesbegeleiding en monitoring wordt begeleid door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, die voor bijeenkomsten en activiteiten kennisexperts uit verschillende disciplines kunnen inschakelen.