Gewasbescherming

Bloeiende akkerranden zijn niet alleen goed voor bijen en hommels, ook veel andere nuttige insecten profiteren van de nectar en stuifmeel die deze bloemenmengsels bieden.
Binnen het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf worden langs 550 akkers bloeiende randen aangelegd om de natuurlijk plaagbeheersing in de akkerbouw te stimuleren. Zweefvliegen, sluipwespen en bijvoorbeeld gaasvliegen hebben in het volwassen stadium nectar en stuifmeel nodig, maar in het larvenstadium prederen deze insecten grote aantallen bladluizen. De inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt hierdoor verminderd.
Ook dit jaar zullen een aantal veldbijeenkomsten worden georganiseerd over het stimuleren van natuurlijke plaagbeheersing door het aanleggen van bloeiende akkerranden. WIlt u een bijeenkomst bijwonen? Bekijk dan hier de agenda.