Imkers en boeren enthousiast over nieuwe bij-vriendelijke bufferstroken

Imkers en boeren enthousiast over nieuwe bij-vriendelijke bufferstroken

Akkerbouwers, imkers en waterschap enthousiast vanwege minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

In de Betuwe zijn dit jaar bufferstroken van Waterschap Rivierenland ingezaaid met bloeiende kruiden voor bijen. Na de bloei van fruitbomen leveren deze drachtplanten nectar en stuifmeel voor Honingbijen en wilde bijen, en zorgen ze voor minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Akkerbouwers, imkers en waterschap zijn enthousiast over deze nieuwe vorm van bufferstroken, die normaal alleen met gras begroeid zijn.

De bufferstroken zijn het resultaat van BIJenBESTUIVING, een netwerk waarin boeren en imkers samenwerken om met name landschappen met veel zaad- en fruitteelt bij-vriendelijker te maken. Het Louis Bolk Instituut begeleidt het netwerk. De bufferstroken bloeien vanaf mei tot diep in de herfst, bleek tijdens een informatiebijeenkomst in Buren. Het hele seizoen hebben er bijenkasten vlakbij de randen gestaan. "Het was een genot om te zien hoe de bijen zo lang zo veel stuifmeel hebben kunnen verzamelen", aldus imker Piet Huitema die bijenvolken bij de bufferstroken heeft staan. 

Schoon water nog steeds moeilijk: oplossing vanuit bufferstroken

Ondanks jarenlange inspanningen is het nog steeds moeilijk om gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater terug te dringen. Voor waterschappen kunnen deze bufferstroken met hoge vegetatie echter bijdragen aan het terugdringen van drift van gewasbeschermingsmiddelen naar watergangen. Bovendien leveren de bij-vriendelijke bufferstroken aanvullende diensten, zoals een mooier landschap, gezondere bijenstand en een hogere biodiversiteit, waardoor een groter draagvlak ontstaat voor deze akkerranden. "Deze combinatie van bloeiende akkerranden met communicatie tussen boeren en imkers, kan een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer worden die gericht is op bestuivende insecten. Dit past met name goed in gebieden zoals de Betuwe met veel fruitteelt en imkers" aldus Boki Luske van het Louis Bolk Instituut.

 

Datum: 
donderdag, oktober 24, 2013