Inzet solitaire bijen in blauwe bessen veelbelovend

Een eerste proef met de Rosse metselbij (Osmia rufa L. syn. Osmia bicornis) in de teelt van blauwe bessen heeft hoopvolle resultaten opgeleverd. Deze solitaire bij lijkt een goede aanvulling op de inzet van honingbijen en hommels. Tot nu toe zijn alleen visuele waarnemingen door telers uitgevoerd. Komend voorjaar zal het Louis Bolk Instituut, in het kader van het landelijke netwerk BIJenBESTUIVING, de effecten van de solitaire bij verder onderzoeken. 

Zes telers van de Vakgroep Blauwe Bes hebben afgelopen voorjaar naast honingbijen en hommels nestblokken voor solitaire bijen uitgezet in hun aanplant. Bij de nestblokken zijn cocons van de Rosse metselbij uitgezet. Solitaire bijen hebben immers een andere levenswijze dan honingbijen. Ook de manier van bestuiven verschilt. Metselbijen vliegen al bij lagere temperaturen, bezoeken meer bloemen per minuut en maken effectiever contact met de meeldraden en de stamper. Eén metselbij zou daardoor even effectief zijn als honderd honingbijen. Toch zien de telers de solitaire bij niet als vervanger van de honingbij of hommel. Het is juist de mix van insecten die zorgt voor een betere bestuiving. Ook recent Zwitsers onderzoek laat zien dat verschillende insecten elkaar aanvullen in manier van bestuiven en daarmee de totale bestuiving verbeteren.

De deelnemende telers hebben op advies van Rendement door bijen uit Nijmegen 400 bijen per hectare uitgezet, waarvan ongeveer de helft vrouwtjes die het bestuivingswerk verrichten. De bedrijven deden in de proef mee met percelen variërend van 1 tot 3 hectare.
Op het merendeel van de bedrijven was in een gebied van 500 m2 rondom de nestblokken een directe verbetering van het bestuivingsresultaat te zien. Ook hebben de bijen zich goed voortgeplant. In september zijn de cocons geoogst en op alle bedrijven waren er drie tot vijf keer zoveel cocons als dat er uitgezet waren. Doorslaggevend hierbij is dat er voldoende voedsel voor en na de bestuivingsperiode van de blauwe bessen beschikbaar is.

De cocons worden vanaf september tot april bij een temperatuur van 4°C bewaard en leveren dan weer nieuwe bijen voor komend seizoen. Het opbouwen van een populatie is een belangrijk onderdeel omdat de beschikbaarheid van de cocons in de handel beperkt is. Ook kan dit, samen met het verbeteren van het bestuivingsresultaat, gezien worden in het kader van een continue streven naar verbetering en een meer innovatieve en duurzame blauwe bessenteelt. Overigens wordt in de Verenigde Staten en Japan al op grotere schaal met solitaire bijen gewerkt.

Voor meer informatie over deze telersgroep en de teelt van blauwe bessen, kunt u contact opnemen met Joop Dahm dahmjoop@yahoo.com.

Nestblok voor solitaire bijen in de blauwe bessen plantage

Nestblok voor solitaire bijen in de blauwe bessen plantage

 

Datum: 
dinsdag, januari 29, 2013