Maatregelen

Maatregelen
Dit praktijknetwerk werkt aan maatregelen voor een bijvriendelijk landelijk gebied en bijvriendelijk handelen. We verzamelen kennis en doen ervaring op met verschillende maatregelen. Gedurende de looptijd van het project zullen we op deze website en tijdens bijeenkomsten onze ervaringen delen. 

Een bijvriendelijk landschap
Als boer kunt u relatief eenvoudig bijdragen aan een bijvriendelijk landschap. Zeker als u insectbestoven gewassen teelt, dan plukt u hier zelf ook nog de vruchten van.
Een belangrijke bijdrage is het vergroten van het aanbod en diversiteit van bloeiende planten in het landschap. Hierdoor wordt het voedselaanbod voor bijen en hommels gedurende het zomerseizoen vergroot en  meer gevarieerd. Denk hierbij aan bomen, heesters en struiken, eenjarige of meerjarige bloeiers en bolgewassen. Op Imkerpedia kunt u terugvinden welke drachtplanten geschikt zijn voor bijen en hommels.

  • Wees zuinig op bloeiende houtwallen en erfbeplanting, verrijk ze eventueel met waardevolle bloeiende struiken en bomen. Sommige bomen zoals wilgen, leveren al vroeg in het voorjaar stuifmeel, een belangrijke periode voor bijen na de winterrust.
  • Heeft u grasstroken? Laat ze wat langer staan zodat de kruiden beter tot bloei komen. Bemest het gras niet overal en voer maaisel af zodat de bodem wat verschraalt. Ook dan komen de kruiden beter tot ontwikkeling. Witte klaver is een goede bron van nectar en stuifmeel en zorgt tevens voor een natuurlijke bemesting van het grasland.
  • Akkerzomen kunt u inzaaien met speciale bloemenmengsels die voor diversiteit aan nectar en stuifmeel zorgen. Deze akkerzomen hebben als bijkomend voordeel dat veel natuurlijke vijanden van landbouwplagen hier ook van profiteren. Want ook deze hebben nectar en stuifmeel nodig voor hun voortbestaan.
  • Voor wilde bijen en hommels is het naast voldoende en gevarieerd voedsel van belang dat er nestgelegenheid wordt geboden. Plekken met voldoende strooisel, dood hout, holtes en onverstoorde bodems zijn voorbeelden van nestgelegenheid. Een bijenhotel op een zonnige droge plek in de buurt van drachtplanten is voor veel wilde bijensoorten een goede plek om eitjes te leggen.
  • Schoon water is van levensbelang voor bijen. Bijen hebben de voorkeur voor regenwater, dus zorg ervoor dat er op uw erf altijd schoon regenwater te vinden is.

 

Bijvriendelijk handelen
Naast een bijvriendelijk landschap is het van belang dat u als boer bijvriendelijk handelt. Dit houdt in dat u het gebruik van systemische gewasbeschermingsmiddelen (zoals neonicotinoïden) en gecoat zaaizaad wordt vermeden. Van de middelen imidacloprid en thiamethoxam is bekend dat deze schadelijk zijn voor bijen en hommels omdat ze een verminderde groei en desoriëntatie in het veld veroorzaken.

In plaats van chemische bestrijding kunt u de natuurlijke plaagbeheersing bevorderen door het aanleggen van bloeiende akkerranden die de nuttige insecten stimuleren. Veel nuttige insecten (zoals zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen) eten schadelijk insecten in het larve stadium, maar hebben nectar en stuifmeel nodig in het volwassen stadium.
Met bloeiende akkerranden stimuleert u dus de ontwikkeling van de populaties natuurlijke bestrijders. De bloeiende akkerrand is niet alleen nuttig voor de natuurlijke plaagbeheersing, maar voorzien honingbijen, wilde bijen en hommels ook van nectar en stuifmeel.

Vergeet niet de imkers of imkervereniging bij u in de buurt van uw werkzaamheden te informeren, zodat de bijen ook echt van uw inspanningen gaan profiteren! Imkers zijn meestal aangesloten bij een bond en/of vereniging zoals de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en de ABTB. Kijk op hun site om imkers bij u in de buurt op te zoeken.

 

Bijvriendelijk beleid
In het kader van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) lijken er mogelijkheden te ontstaan om een vergoeding te krijgen voor uw inspanningen. Tijdens de looptijd van dit netwerk zal er meer duidelijkheid komen over het nieuwe beleid. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.