Meer bloei in de Betuwe

Meer bloei in Rivierenland

Ter voorkoming van uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen leggen akkerbouwers en veehouders bufferzones langs slootkanten aan. Waterschap Rivierenland geeft hiervoor een subsidie. In 2013 hebben we een aantal van deze bufferstroken "bij-vriendelijk" gemaakt, door een bloemenmengsel in te zaaien dat de hele zomer bloeit met aantrekkelijke bloemen voor bijen en hommels. Hiermee wordt het aanbod van nectar en stuifmeel wordt gedurende het gehele zomerseizoen vergroot.
De "bij-vriendelijke bufferstroken" zijn met veel enthousiasme door de verschillende stakeholders ontvangen. Vandaar dat er in 2014 een grotere groep van 24 akkkerbouwers en fruittelers hiermee aan de slag is gegaan.

Onder andere op het akkerbouw en fruitteeltbedrijf De Kortenhof in Erichem, het gemengde bedrijf De Terp in Erichem en Landgoed Heerlijkheid Mariƫnwaerdt samen met de zorgimkerij in Beesd zijn deze drachtplantenveldjes te vinden.

Drachtplantenveldjes zorgen ervoor dat nuttige insecten, waaronder bijen en hommels, meer voedsel tot hun beschikking hebben. Daarnaast profiteren de natuurlijke vijanden van landbouwplagen, zoals sluipwespen en zweefvliegen hiervan. Van meer bloei in het agrarisch landschap hebben akkerbouwers, fruittelers en imkers dus allemaal voordeel. De sector-overschreidende samenwerking tussen akkerbouwers, fruittelers en imkers wordt door dit netwerk verder ontwikkeld en gestimuleerd.

Close-up van het bloemenmengsel