Meerjarige landschapselementen

Meerjarige landschapselementen
Bomen en struiken zijn belangrijke leveranciers van nectar en stuifmeel (met name in het vroege voorjaar) en zijn tevens geschikt als erfbeplanting, erfafscheiding of veekering. Aan de hand van een casestudie gaan we met het netwerk waardevolle bomen en struiken voor bijen en hommels in kaart brengen.

De studieclub van zaadtelers op Tholen inventariseerde in 2013 bloeiende bomen en struiken op hun bedrijven. Met een speciaal ontwikkelde toolkit is het aanbod van nectar en stuifmeel- of juist het ontbreken daarvan-  gedurende het seizoen per bedrijf in beeld gebracht. Aan de hand hiervan is er gekeken welke soorten het meest effectief zijn om het voedselaanbod van bijen op het bedrijf te verbeteren.
De toolkit zal komend jaar verder worden ontwikkeld, zodat meer boeren hun bedrijf bij-vriendelijk kunnen maken.