Onderzoek: Hoe gezond is de honingbij?

Hoe gezond is de Honingbij

De media hebben het vaak gemeld: het gaat niet goed met de Honingbij in Nederland. In geen enkel onderzoek zijn echter de imkers zelf bevraagd over hun visie en de gezondheid van hun bijenvolken. Het Louis Bolk Instituut start nu een online enquête om de ervaringen van imkers in kaart te brengen. Alle imkers zijn uitgenodigd deel te nemen.

“Als je aan tien imkers vraagt hoe het gaat met de honingbijen, dan krijg je tien verschillende antwoorden”, aldus Boki Luske, onderzoeker Agrobiodiversiteit van het Louis Bolk Instituut. “Met deze vragenlijst willen we helder krijgen waarop imkers letten als zij hun bijen inspecteren en welke handelingen zij verrichten om de gezondheid van de bijen te verbeteren. Ik ga ervan uit dat imkers verschillende gezondheidsstrategieën volgen.” Zijn zij vooral bezig met het bestrijden van ziektes, of ook met het bevorderen van de gezondheid van bijen?

De vragenlijst is bedoeld voor alle imkers in Nederland, de hobby-, professionele en natuurimkers. Het doel is om duidelijk te krijgen wat “bijengezondheid” inhoudt en welke maatregelen imkers treffen om ziekte aan te pakken en gezondheid te bevorderen.

Meedoen met de enquête

De enquête kunt u online invullen en loopt van 12 november tot 31 december 2014. De resultaten worden gepubliceerd op deze website.

De online enquête is onderdeel van het kennisnetwerk BIJenBESTUIVING (2013-2015). Hierin werken imkers en boeren samen aan een bij-vriendelijk landschap door teelttechnieken en agrarisch natuurbeheer af te stemmen op de Honingbij en wilde bijen. Ze worden begeleid door het Louis Bolk Instituut. Het netwerk wordt gefinancierd door sponsoren uit het bedrijfsleven, het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Datum: 
dinsdag, november 11, 2014