Samenwerking moet lokaal voor bijen

"Samenwerking moet lokaal voor bijen"

Lokale samenwerking tussen boeren en imkers is een sleutel tot succes voor bijen.  Dat bleek tijdens de bijeenkomst “Bij-vriendelijk boerenbedrijf” op 15 januari op Tholen. In het Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING inventariseren en versterken imkers en zaadvermeerderaars de dracht van het landschap zodat deze bij-vriendelijker wordt.

Op Tholen wordt veel bloemzaad geproduceerd, en daar zijn bijen voor nodig. De zaadtelers en imkers werken daar al jarenlang succesvol samen en afgelopen jaar leidde dit tot een inventarisatie van bloeiende bomen en struiken op hun bedrijf.

Tijdens de bijeenkomst “bij-vriendelijk boerenbedrijf” was een diverse groep aanwezig bestaande uit zaadtelers, imkers, fruittelers en belangstellenden. De verbindende factor tussen hen is duidelijk: alle willen een gezonde bijenpopulatie. Maar hoe kunnen we dit bereiken? De aanwezige imkers zijn het met elkaar eens dat ziektebestrijding alléén niet voldoende is. Ook de weerbaarheid van bijen moet vergroot worden door een gevarieerd aanbod van stuifmeel van bloeiende bomen, struiken en kruiden. Vooral op het platteland schort het hieraan.

Boki Luske, onderzoekster aan het Louis Bolk Instituut, ontwikkelt een instrument om eenvoudig en snel de bij-vriendelijkheid van bloei en dracht tijdens het seizoen te beoordelen. “De Thoolse situatie is bijzonder: Door de productie van bloemzaden is er veel zomerbloei, maar we zien knelpunten in het stuifmeelaanbod tijdens het vroege voorjaar en late najaar. Bloeiende bomen en struiken zijn belangrijk om dit gat op te vullen. In dit netwerk merken we dat de lokale samenwerking tussen imkers en boeren heel belangrijk is om echt iets te kunnen doen voor bijen” zegt Luske. “Hoe effectief een maatregel is hangt immers af van de lokale energie bij betrokkenen. Bovendien heeft elke regio een eigen drachtsituatie. In de Betuwe is de voorjaarsbloei door de fruitteelt bijvoorbeeld veel minder problematisch dan op Tholen.”

Datum: 
woensdag, januari 22, 2014