Sponsors

Het netwerk BIJenBESTUIVING wordt deels gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van de praktijknetwerken.

Aanvullend wordt het netwerk gefinancierd door sponsors; bedrijven die betrokken zijn bij de landbouw, bijen en een bloeiend landschap, zoals daar nu zijn: