Verspreiding van wilde bijen op het platteland

In 2013 hebben Master studente Laura Roquer en PhD student Leon Marshall onderzoek gedaan naar wilde bijensoorten in appelboomgaarden. Deze data is gebruikt in een  een wetenschappelijk artikel dat vandaag in het journal Ecology and Evolution is gepubliceerd.
Leon heeft onderzocht in hoeverre rekenmodellen de verspreiding van wilde bijen konden voorspellen op basis van habitattype en soortkenmerken. Dit bleek voor boomgaarden redelijk goed te kunnen. Voor akkerbouwgebieden bleek de methode niet toereikend. Waarschijnlijk door de wisselende teelten en het feit dat eenjarige akkerranden van plek wisselen. De modellen blijken het beste te werken voor specialistische wilde bijensoorten en niet zo goed voor algemeen voorkomende soorten zoals hommels .

Het artikel "Testing projected wild bee distributions in agricultural habitats: predictive traits depends on species traits and habitat type" is te vinden via deze link.

Datum: 
woensdag, september 23, 2015