Wilde bijen

Wilde Bijen
Naast de honingbij zijn er in Nederland ook ongeveer 350 soorten wilde bijen en hommels. Veel hommels en enkele wilde bijen leven net als de honingbij in een volk, maar veruit de meeste soorten leven alleen. De vrouwtjes zijn dus zowel koningin als werkster. Zij legt de eitjes in holtes, bijvoorbeeld in zand, steen, slakkenhuisjes en hout. Elk eitje geeft ze een voorraad stuifmeel mee waarmee de larven groot worden en verpoppen.
Wilde bijen zijn relatief klein en hebben ook een kleinere actieradius dan honingbijen. Echter, sommige gewassen worden effectiever bestoven door wilde bijen dan door honingbijen. Uit recent onderzoek blijkt dat een combinatie van wilde bijen en honingbijen een nog betere bestuiving als gevolg heeft.

Meer dan de helft van alle wilde bijen en hommels in Nederland is bedreigd. De oorzaken zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van de sterfte van honingbijen.

Op de website www.bestuivers.nl vindt u meer informatie over wilde bijen.