Workshop "Bijvriendelijk Boerenbedrijf"

De zaadtelers op Tholen hebben afgelopen jaar een inventarisatie gemaakt van bomen en struiken op het eigen erf en de perceelranden. Op basis van deze inventarisatie is een eerste prototype tool ontwikkeld, waarmee het aanbod van nectar en stuifmeel op het bedrijf –of juist het ontbreken daarvan- door het jaar heen inzichtelijk is gemaakt.

Deze informatie vormt de basis waarmee we op papier het eigen bedrijf bij-vriendelijker gaan inrichten.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30     Welkom – Boki Luske, Louis Bolk Instituut
13:45     Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING – Boki Luske
- Landelijke activiteiten
- Resultaten inventarisatie bomen en struiken zaadtelers Tholen
- Nectar en stuifmeelaanbod per bedrijf in beeld gebracht

14.15     Workshop “Ontwerp je eigen Bij-vriendelijke boerenbedrijf “ - Sonja Copijn, imker
- Belang van nectar en stuifmeel voor de bij
- Belangrijke bomen en struiken door het jaar heen
Afhankelijk van de interesse van de aanwezigen splitsen we de groep wel of niet in tweeën

           Groep 1: Zelf aan de slag – bij-vriendelijk ontwerp van eigen erf
           Evt. groep 2: Interactieve sessie
          - Monitoren van fitheid bijenvolk. Hoe pakt u dat aan?
          - Waar moet een tool om “bij-vriendelijkheid” te beoordelen aan voldoen?

         16.00     Afsluiting: proeverij met lokale honingsoorten– Allemaal

De workshop zal plaatsvinden in Sint-Annaland. Wilt u ook meedoen? Neem dan even contact op.

Datum: 
woensdag, januari 15, 2014